Pranic Healing terapia

Pranic Healing®  je prepracovaná a testovaná energetická terapeutická metóda vytvorená a rozvinutá majstrom Choa Kok Sui-om. Táto metóda využíva pranu na dosiahnutie rovnováhy, harmonizácie a transformácie energetických procesov v ľudskom tele. Prana je slovo zo Sanskritu a znamená životná sila. Táto neviditeľná bioenergia alebo vitálna energia udržuje telo pri živote a zabezpečuje mu stav pevného zdravia.. V akupunktúre Číňania volajú túto energiu Chi. Je tiež nazývaná ako Ruach alebo Dych života v hebrejčine.

Pranic Healing je jednoduchý ale výkonný a efektívny systém založený na bezdotykovej terapii. Je založený na dvoch fundamentálnych princípoch, z ktorých jeden hovorí, že telo je samo sa obnovujúca živá entita, ktorá má schopnosť samoliečenia a druhý, že process liečenia je akcelerovaný zvýšeným príjmom životnej sily, prany dostupnej zo slnka, vzduchu a zeme adresne v miestach a oblastiach fyzickej a/alebo emocionálnej nerovnováhy. Majster Choa Kok Sui hovorí „Životná energia alebo prana je všade okolo nás. Je prenikavá; vlastne sa nachádzame v oceáne životnej energie. Na základe tohto princípu može Pranic Healing praktikant čerpať Prana energiu z okolia.“
image
Pranic Healing nevyžaduje žiadne lieky, pomôcky a dokonca ani fyzický kontakt so subjektom. Ten nie je potrebný, kedže praktikant pracuje na úrovni bioplazmatického alebo energetického tela a nie priamo na fyzickom tele. Toto energetické telo, nazývané aj aura, obklopuje a prestupuje fyzické telo. Práve energetické telo je tým, ktoré absorbuje životnú energiu a distribuuje ju do fyzického tela, svalov, orgánov, tkanív a pod. Dôvodom, prečo Pranic Healing pracuje na úrovni energetického tela je, že fyzické ochorenia sa prejavujú najskôr ako energetické poruchy v aure a až potom sa zhmotňujú ako problémy a choroby fyzického tela.

Prana, prenikavá energia, ktorá obklopuje, prestupuje a udržuje fyzické telo ovplyvňuje tiež naše emócie, našu schopnosť zvládnuť stres, vzťahy ale aj finančné výzvy.

 

Nie je možné pridávať komentáre.