Ponúkame Vám

Naše balíky obsahujú celostné služby, ktoré začínajú
vizualizáciou Vašej aury a čakier a nasnímaním biodát,
pokračujú ich analýzou,
vyšetrením aury a čakier a ich scanovaním,
doporučením vhodných terapií
až po samotnú realizáciu týchto terapií

Nie je možné pridávať komentáre.