Crystal Healing terapia

Huge Water Clear 6 Gate 108 Sided Vogel Wand

Čo sú “Vogel” kryštály?

Vogel kryštály sú kryštály kremeňa starostlivo brúsené v súlade s objavmi a učením Marcela Vogela (1917-1991). Patria k terapeutickým a meditačným kryštálom, ktoré sú opracované so zámerom maximalizovať zhromažďovanie, zosilovanie a prenos univerzálnej životnej energie.

Kto bol Marcel Vogel?

Marcel Vogel bol dlhoročný výskumný pracovník v IBM. Vlastní množstvo patentov z oblasti luminiscencie. Popri iných záujmoch strávil neskoršie roky svojho života štúdiom a pozorovaním moci a sily kryštálov kremeňa.

obr 7

Čo robí kryštály “Vogel” kryštálmi?

Aby bol kryštál považovaný za “Vogel” kryštál musí byť zhotovený z prírodného kremeňa a brúsený starostlivo, s jasným zámerom a precízne. Toto je nevyhnutné preto, aby bolo zaistené, že univerzálna životná energia bude pohltená, zosílená a prenesená správnym spôsobom. Správne brúsené kryštály absorbujú energiu vstupným zakončením kryštálu (na obrázku nižšie hore), zosilnia ju počas jej cirkulácie vo vnútri kryštálu narážajúc pritom na vnútorné strany leštených plôch a nakoniec ju vyžiaria výstupným, fokusujúcim zakončením kryštálu (na obrázku nižšie dole).

krystaly

Kryštál musí byť prírodný kremeň

Kryštál musí byť opracovný ručne, odborne, s pochopením zámeru jeho použitia.
Kryštál musí byť brusený a leštený do tvaru s dvoma zakončeniami (obrázok vyššie).
Kryštál musí byť brusený v súlade s C(entrálnou) osou kryštálu prírodného kremeňa a sledovať tvar kabalistického stromu života. tree of life
Vstupné (niekedy nazývané ženské) zakončenie kryštálu musí byť formované tak, aby jeho vnútorný uhol bol 51 stupňov, 51 minút, 51 sekúnd. Je to ten istý uhol aký zvierajú strany Veľkej Pyramídy v Gize.
Kryštál musí mať 4 a viac bočných plôch/faciet.
Výstupné (niekedy nazývané mužské) zakončenie kryštálu musí byť tvarované tak, aby jeho vnútorný uhol bol ostrejší ako uhol vstupného zakončenia.

image

Načo používame Vogel kryštály?

Vogel kryštály sú v zásade opracované tak, aby zosilňovali, spájali a sústreďovali myšlienky a energiu, ktorú si prajete nasmerovať a preniesť do tela/mysle Vašej alebo niekoho iného. Dizajn kryštálov umožňuje Vašim myšlienkam a energii (prenikavej univerzálnej životnej sile) vniknúť do kryštálu cez jeho vstupné zakončenie, byť zosilnené a sústredené počas ich cesty kryštálom a byť vyžiarené podobne ako laserový lúč z výstupného zakončenia kryštálu. Týmto spôsobom sú kryštály primárne používané na terapeutické účely. Na prenos energie do tela alebo duše; podporu meditácie s cieľom vytvoriť spojenie s duchovnými entitami; a v snahe sústrediť našu životnú energiu na dosiahnutie cieľov a realizáciu snov v koherentnej, fokusovanej forme podobnej žiareniu lasera.

Viac aj na marcelvogel.org

Nie je možné pridávať komentáre.