Brazílska kryštálová terapia

Energetická alebo vibračná medicína sa stáva veľmi populárnym typom alternatívnej liečebnej terapie. Je to medicína budúcnosti.

obr 1

Kryštálová svetelná posteľ

Koncept kryštálovej svetelnej postele bol vytvorený a realizovaný brazílskym liečiteľom João de Deus, pôsobiacim v mestečku Abadiania neďaleko hlavného mesta Brasilia. Terapia patrí do kategórie chromoterapia alebo terapia prostredníctvom farieb. Je to veľmi silná a účinná kombinácia svetelnej, farebnej a kryštálovej terapie, ktorá pozitívne ovplyvňuje telo, jeho tkanivá, bunky, orgány, kožu, myseľ a dušu a tak stimuluje jeho samoliečenie.

obr 2

Našu kryštálovú posteľ sme si zadovážili priamo z Casa de Dom Inácio de Loyola v Brazílii a urobili sme to s povolením João de Deus. Terapiou pod vedením kvalifikovaného terapeuta, ktorý taktiež dostal povolenie od João de Deus, dosahujeme pozoruhodné výsledky. Kryštálová posteľ je portálom, ktorý umožňuje liečiacim silám a energiám z Casa liečiť na diaľku. Podporuje energetické liečenie, ktoré je prispôsobené Vášmu individuálnemu liečebnému zámeru alebo želaniu. Každé sedenie je unikátne a ľudia, ktorí terapiu absolvovali sa s nami delia o rôzne druhy skúseností a zážitkov.
obr 3

Terapeutické sedenie je veľmi relaxujúce a pohodlné. Klient leží pohodlne na masážnom stole, môže použiť vankúš, ľahký kryt očí či deku. Sedem veľmi čistých Vogel kryštálov umiestnených približne 30 cm nad telom klienta vyžaruje liečivý mix svetelných a kryštálových frekvencií. To všetko je sprevádzané ľahkou, relaxačnou hudbou, ktorú nám poskytla Casa. Procedúra otvára, čistí a dostáva do rovnováhy Vaše energetické pole. Zvyšuje frekvenciu Vašich energetických tiel / jednotlivých vrstiev aury. Tým umožňuje liečiacim silám a energiám uskutočniť liečenie na všetkých úrovniach Vášho tela – na úrovni fyzickej, mentálnej, emocionálnej ale aj spirituálnej.

Špecifickým účelom použitia kryštálovej postele je dostať Vaše telo do elektromagnetickej rovnováhy, vybalancovať energetické meridiány a zladiť fyzické telo s aurickými vrstvami Vášho energetického poľa..

obr 4
Kryštálová svetelná terapia je dávna liečebná metóda, ktorej prvopočiatky siahajú do čias Atlantídy. Kombinuje silu farieb, svetla a frekvencií čistých, špeciálne brúsených a leštených kryštálov kremeňa.

Liečiaci efekt kryštálovej terapie je výsledkom vibrácií kryštálov rezonujúcich s molekulami vody v našich bunkách a tkanivách. Efekt je podobný efektu energetizácie vody, ktorý popísal Dr. Masaru Emoto (viac http://www.lecenibezchemie.cz/Voda/voda4.htm). Pôsobenie energie svetla a kryštálu spôsobuje usporiadanie molekúl vody do kryštálu podobnej štruktúry. To má za následok zníženie jej povrchového napätia ako aj zosilnenie väzieb medzi jednotlivými molekulami vody čo naznačuje prítomnosť väčšieho objemu energie a teda potvrdzuje schopnosť štrukturovanej vody prijať informáciu nesenú energiou, ktorá je vyžiarená kryštálom.

Tento štrukturovaný stav je ten čistý stav molekúl vody, ktorý nachádzajú biochemici v zdravých bunkách a tkanivách.

Rakovinové bunky a iné nezdravé a choré bunky obsahujú naopak molekuly vody bez akejkoľvek štruktúry a systému usporiadania.

Veľa ľudí s nami zdieľalo a my sami sme zažili transformačné zážitky, otvorenie nových duchovných rozmerov, odstránenie emocionálnych blokov, jasnejšie a hlbšie meditácie, javy uzdravenia fyzického tela ako aj pocit, že máme oveľa viac energie a vitality.

obr 5

Jednou z najzaujímavejších fyzických transformácií, o ktorej stále hovoria klienti, ktorí absolvovali brazílsku kryštálovú terapiu je jej ANTI AGING efekt. Pôsobenie frekvencie svetla a kryštálov na Vaše energetické pole je rejuvenizujúce a výsledok je často zreteľný.

obr ž

Procedúry kryštálovej terapie prebiehajú v súlade s pravidlami, ktoré stanovila Casa v Brazílii a preto doporučujeme našim klientom obliecť si na terapeutickú procedúru biele alebo svetlé oblečenie.