Biofeedback

PreČo je Biofeedback Technológia?

Každý človek, každý živý organizmus má citlivú sieť elektických nábojov pohybujúcich sa po povrchu tela. Biofeedback je výsledná informácia získaná sumarizovaním tejto elektrickej aktivity  a poskytnutím hodnotnej fyziologickej spätnej väzby.
Na základe týchto individuálnych dát získavame jedinečnú a presnú profilovú analýza, čo Vám i nám umožní lepšie pochopiť fungovanie Vášho tela.

Prevratná Inovácia na poli merania BIo spätnej väzby

Meranie bio spätnej väzby nie je nová technika vyhodnotenia fyzického, mentálneho a emocionálneho stavu človeka, živej bytosti. Čo je nové a prevratné je spojenie tejto techniky a digitálnej technológie. Produkty firmy Inneractive, ktoré používame, spájajú prednosti biofeedback techniky a technologického pokroku, čoho výsledkom je impresívna technológia interakcie človeka a digitálneho prístroja.

Výhody pre zdravie a výkonnosť

Biofeedback nie je limitovaný len na sledovanie funkcií tela. Umožňuje aj rýchlo a efektívne odhaliť efekty, ktoré má na naše zdravie interný či externý stres. Kvôli tomu sú Inneractive prístroje veľmi citlivé na zmeny, ktoré prebiehajú v živom organizme, v ľudskom tele. Takto vieme odhaliť funkcie vo vnútri tela, ktoré sa nie zriedka stávajú čiastočne alebo úplne nekontrolovateľné.

Výhody biofeedback systému nepoznajú hranice. Systém spája vedecké dáta a fyzické informácie, aby vytvoril jedinečný a využiteľný pohľad na jednotlivca. Podobne ako monitor srdca Vám dá informáciu o fungovaní srdca, Vám biofeedback poskytuje možnosť lepšie pochopiť ako funguje Vaše telo ako celok a tiež ako psychofyziologická rovnováha a celková pohoda prispieva k zlepšeniu Vášho zdravia a výkonnosti.