Môžete sa pozerať na svoje telo dvoma spôsobmi:

1. Ako na mechanické, automobilu podobné, hodnota ktorého je meraná cez počet najazdených kilometrov alebo
2. Ako na žijúci, dýchajúci energetický reaktor a manifestáciu duše.
Každý z týchto spôsobov významne ovplyvňuje dĺžku
a kvalitu Vášho života.

Vyberajte múdro!

Nie je možné pridávať komentáre.